ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

  Όσιος Σάββας ο Ηγιασμένος 439 – 532 Ο Σάββας, σύμφωνα με τον μαθητή και βιογράφο του Κύριλλο Σκυθοπολίτη (525-559), […]

συνέχεια »
Top