ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος διαγωνισμός μαθηματικών ΘΑΛΗΣ  στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Λάρισας . Πολλά  Γυμνάσια και […]

συνέχεια »
Top