Καλή χρονιά!

Ξεκινάμε ξανά με νέες δράσεις, σχέδια, προγράμματα και ό,τι ήθελε προκύψει! Stay tuned που λένε και στο εξωτερικό! Όλα καλά θα πάνε (ελπίζουμε τουλάχιστον…). x [...]