ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2°Γυμνάσιο Χορτιάτη

Μ.Αλεξάνδρου 41

57010 Φίλυρο θεσσαλονίκης

τηλ : 2310 677995

email: mail@gym-filyr.thess.sch.gr

Top