Νέο πρόγραμμα eTwinning για το Γυμνάσιο Σαραβαλίου

paises
50 συνάδελφοι και συναδέλφισσες καθηγητές από 11 ευρωπαϊκές χώρες, επικοινωνούν μέσω τριών διαφορετικών γλωσσών μεταξύ τους (ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά), προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους.
Μεγάλη τιμή για το σχολείο μας να συνεργάζεται σε ένα τόσο εκτεταμένο και πολυποίκιλο δίκτυο!
Un nuevo comienzo para la escuela secundaria de Saravali.
50 compañeros profesores de 11 países europeos se comunican a través de tres idiomas diferentes entre sí (español, francés e inglés) con el fin de ayudar a sus alumnos a descubrir sus talentos.
¡Es un gran honor para nuestra escuela colaborar en una red tan extensa y diversa!
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περί ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156 Άρθρα
Georgios F. Giotopoulos is the Headmaster of Junior High School of Saravali, Patras, Greece. He has 22 years' experience as an adult trainer in the field of vocational training. His interests concern transformative learning and especially transformative learning through aesthetic experience, vocational training, adult education, education management, and teachers’ evaluation. https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης