Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας μαθητριών του τμήματος Γ1

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας με τίτλο

» Αθλητισμός και σχολική επίδοση»

Από τις μαθήτριες: Γιωτοπούλου Παναγιώτα, Καϊάφα Σωτηρία, Γαλάνη Γεωργία, Διγγελοπούλου Στέλλα, Καρώκη Μαρίλια

Υπεύθυνος καθηγητής: Γιωτόπουλος Γεώργιος

http://blogs.sch.gr/gymsarav/files/2024/05/Αθλητισμός-και-σχολική-επίδοση.pdf

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περί ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 165 Άρθρα
Georgios F. Giotopoulos is the Headmaster of Junior High School of Saravali, Patras, Greece. He has 22 years' experience as an adult trainer in the field of vocational training. His interests concern transformative learning and especially transformative learning through aesthetic experience, vocational training, adult education, education management, and teachers’ evaluation. https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης