Ορθοφωτοχάρτης Γυμνασίου Σαραβαλίου

Ορθοφωτοχάρτης. Η φωτοληψία έγινε με ΣΜΗΕΑ (drone) dgi Mavic 3M Enterprise

Ευχαριστούμε πολύ τον τοπογράφο μηχανικό κ. Παχή Γεώργιο για αυτή την αποτύπωση.

#gymsarav

.gymsaravsxoleio1

gymsaravsxoleio2 gymsaravsxoleio 1

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περί ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 176 Άρθρα
Georgios F. Giotopoulos is the Headmaster of Junior High School of Saravali, Patras, Greece. He has 22 years' experience as an adult trainer in the field of vocational training. His interests concern transformative learning and especially transformative learning through aesthetic experience, vocational training, adult education, education management, and teachers’ evaluation. https://eap.academia.edu/GeorgeGiotopoulos https://www.researchgate.net/profile/Georgios_Giotopoulos2

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης