Φιλική εταιρεία

Η Φιλική Εταιρεία

Η ίδρυση της Φιλικής εταιρείας αποτελεί την σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του υπόδουλου ελληνισμού, όπως και η οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό της σημερινής Ουκρανίας. Ιδρυτές της ήταν ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Η θετική αποτίμηση του έργου της Φιλικής Εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρήθηκε ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος και ελληνικής ευθύνης.

Πριν από την Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκαν φιλανθρωπικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εταιρείες, που συσπείρωσαν τους Έλληνες και καλλιέργησαν την ιδέα της Επανάστασης . Αυτές είναι το <<Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο>>,η <<Φιλόμουσος Εταιρεία>> των Αθηνών αλλά και η <<Φιλόμουσος Εταιρεία>> της Βιέννης.

Στα πρώτα χρόνια ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος συντάσσουν ένα πρώτο σχέδιο <<κατήχησης>> και δεσμεύονται να επικοινωνούν με συνθηματική αλληλογραφία.

Η Φιλική Εταιρεία

Η ίδρυση της Φιλικής εταιρείας αποτελεί την σπουδαιότερη πολιτική ενέργεια του υπόδουλου ελληνισμού, όπως και η οργάνωση της Ελληνικής Επανάστασης. Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδυσσό της σημερινής Ουκρανίας. Ιδρυτές της ήταν ο Εμμανουήλ Ξάνθος, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ. Η θετική αποτίμηση του έργου της Φιλικής Εταιρείας οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρήθηκε ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος και ελληνικής ευθύνης.

Πριν από την Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκαν φιλανθρωπικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εταιρείες, που συσπείρωσαν τους Έλληνες και καλλιέργησαν την ιδέα της Επανάστασης . Αυτές είναι το <<Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο>>,η <<Φιλόμουσος Εταιρεία>> των Αθηνών αλλά και η <<Φιλόμουσος Εταιρεία>> της Βιέννης.

Στα πρώτα χρόνια ο Σκουφάς, ο Τσακάλωφ και ο Εμμανουήλ Ξάνθος συντάσσουν ένα πρώτο σχέδιο <<κατήχησης>> και δεσμεύονται να επικοινωνούν με συνθηματική αλληλογραφία.

Εντατικός ρυθμός μυήσεων στην εταιρεία

Από τον Σεπτέμβριο του 1818 μέχρι και  τον Απρίλιο του 1820 οι μυήσεις έχουν πάρει εντατικό ρυθμό.

Οι περισσότεροι απόστολοι έχουν κινηθεί με επιτυχία, νέα μέλη της ηγετικής όπως ο Γρηγόριος Δίκαιος, έχουν κινηθεί επιτυχώς και έχουν δώσει ένα νέο δυναμικό τόνο στην εταιρεία αλλά και η Πελοπόννησος έχει εμπλακεί οριστικά στην υπόθεση της εξέργεσης. Το 1821 όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα.

Εντατικός ρυθμός μυήσεων στην εταιρεία

Από τον Σεπτέμβριο του 1818 μέχρι και  τον Απρίλιο του 1820 οι μυήσεις έχουν πάρει εντατικό ρυθμό.

Οι περισσότεροι απόστολοι έχουν κινηθεί με επιτυχία, νέα μέλη της ηγετικής όπως ο Γρηγόριος Δίκαιος, έχουν κινηθεί επιτυχώς και έχουν δώσει ένα νέο δυναμικό τόνο στην εταιρεία αλλά και η Πελοπόννησος έχει εμπλακεί οριστικά στην υπόθεση της εξέργεσης. Το 1821 όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο αγώνα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης