ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

Το Τεύχος 1 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 25 μαθητές του τμήματος Β3 (9 αγόρια και 16 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2015-2016. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, κρίθηκε σκόπιμο από την υπεύθυνη καθηγήτρια Ρεβύθη Αγγελική (ΠΕ86) να μην παρατεθούν τα ονοματεπώνυμά της συντακτικής ομάδας.

Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας ήταν να ερευνήσουν οι μαθητές θέματα επικαιρότητας και θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους εφήβους της ηλικίας τους και να τα παρουσιάσουν με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Λυκείου μέσα από την  παλτφόρμα SCHOOLPRESS του ΠΣΔ.

Αρχικά, μετά από καταιγισμό ιδεών οι μαθητές πρότειναν και κατέληξαν σε 6 επιμέρους θεματικές ενότητες (στήλες) με τις οποίες και ασχολήθηκαν στο Τεύχος 1 του ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού. Η ανάθεση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων έγινε σε αντίστοιχα 6 διαφορετικές ομάδες μαθητών, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους.

Στη συνέχεια ο κάθε μαθητής έπρεπε να παραδώσει την πρόταση του άρθρου του η οποία συμπεριλάμβανε τον τίτλο, μία μικρή περίληψη του περιεχομένου, εξωτερικούς συνδέσμους που θα χρησιμοποιούσε και επιπλέον υλικό που θα δημιουργούσε όπως π.χ. φωτογραφίες, σκίτσα, βίντεο ή ταινίες, μουσικό κομμάτια, αφίσες, φυλλάδια, κατασκευές, λογοτεχνικά κείμενα-ποιήματα, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, δράσεις. Υπήρξε αξιολόγηση της πρότασης από την υπεύθυνη καθηγήτρια και στη συνέχεια οι μαθητές αναμένονταν να παραδώσουν την 1η έκδοση του άρθρου τους. Η 1η αυτή έκδοση αξιολογήθηκε αρχικά από τους συμμαθητές τους (peer review) με παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση και στη συνέχεια από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Μιας και πλεόν ο κάθε μαθητής είχε τα σχόλια της 1ης έκδοσης του άρθρου του, προχώρησε στη βελτίωση του άρθρου του και την παράδοση της 2ης έκδοσης, η οποία ήτανε και η τελική έκδοση του άρθρου πριν τη δημοσίευση στο SCHOOLPRESS.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μαθητές διδάχτηκαν  για τη σπουδαιότητα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών και ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα παραποίησης και αντιγραφής. Επιπλέον, διδάχτηκαν με ποιον τρόπο να παραθέσουν την βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαν ως πηγές στο άρθρο τους, καθώς επίσης πώς να αναφέρονται στους δημιουργούς των εικόνων που συμπεριέλαβαν στο άρθρο τους και δεν είναι προσωπική τους δημιουργία. Έγινε αναφορά στις άδειες χρήσης Creative Commons (CC), πώς θα μπορέσουν να αναζητήσουν υλικό με άδειες CC και πως θα κάνουν αναφορά σε αυτό.

Προτού οι μαθητές αναρτήσουν τα άρθρα τους στο SCHOOLPRESS, διαμοιράστηκε στους κηδεμόνες όλων των μαθητών: 1) το έντυπο γονικής συγκατάθεσης για δημιουργία μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ, 2) η αίτηση γνωστοποίησης στοιχείων μαθητικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοιχείων μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ και 3) τα στοιχεία λογαριασμού του κάθε μαθητή, τα οποία οι μαθητές τα επέστρεψαν όλα υπογεγραμμένα από τους κηδεμόνες τους. Από τον διαχειριστή και αρχισυντάκτη που ήταν η υπεύθυνη καθηγήτρια απονεμήθηκε σε όλους τους μαθητές ο ρόλος του «συντάκτη» και οι μαθητές υποβάλανε ηλεκτρονικά το άρθρο τους. Το λογότυπο του περιοδικού είναι δημιουργία δύο μαθητριών του τμήματος.

logoFINAL3

Πρέπει να σημειωθεί ότι ακριβώς επειδή τα άρθρα των μαθητών αποτελούν την ερευνητική τους έκθεση στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος, δεν έχουν διορθωθεί-τροποποιηθεί στο ελάχιστο από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Θα αξιολογηθούν στο τέλος του τετραμήνου ως προς την Ερευνητική διαδικασία 30%, το Περιεχόμενο 30% και τη Γλώσσα και δομή 20%.

Τέλος, οι μαθητές στην ολομέλεια παρέθεσαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν συνολικά σε όλη τη διαδικασία της ερευνητικής τους εργασίας, έκαναν την αυτοαξιολόγησή τους και έβγαλαν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία τους οδήγησαν και σε προτάσεις για τη βελτίωση του επόμενου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού.

Το Τεύχος 2 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 17 μαθητές του τμήματος Α4 (6 αγόρια και 11 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-2017. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 3 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 20 μαθητές του τμήματος Α3 και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-2017. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 4 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 22 μαθητές του τμήματος Α1 (11 αγόρια και 11 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2017-2018. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 5 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 21 μαθητές του τμήματος Α2 (7 αγόρια και 14 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2017-2018. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 6 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 21 μαθητές του τμήματος Α3 (12 αγόρια και 9 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2018-2019. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 7 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 22 μαθητές του τμήματος Α2 (14 αγόρια και 8 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2018-2019. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 8 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 23 μαθητές του τμήματος Α1 (11 αγόρια και 12 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-2020. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Το Τεύχος 9 του ηλεκτρονικού μας σχολικού περιοδικού δημιουργήθηκε από τους 23 μαθητές του τμήματος Α3 (12 αγόρια και 11 κορίτσια) και είναι το αποτέλεσμα της Ερευνητικής Εργασίας του τμήματος για το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-2020. Ακολουθήθηκε ακριβώς η ίδια ερευνητική διαδικασία των μαθητών όπως και στο Τέυχος 1.

Στο Τεύχος 10 παρουσιάζεται η ερευνητική εργασία για το Α΄τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-2020 του τμήματος Α2 με την καθοδήγηση της καθηγήτριας ΠΕ 80 (Οικιακή οικονομία) Τσαμάκη Βασιλικής. Σαν τελικό προϊόν αυτής της προσπάθειας υπήρξε η δημιουργία βίντεο, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ορισμένο χρόνο κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα σε μαθητές άλλου τμήματος και καθηγητές.

Το θέμα που απασχόλησε το τμήμα ήταν η διαφορετικότητα σε πολλαπλά επίπεδα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εργάστηκαν πάνω στα εξής υποθέματα: 1. Ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός. 2. Ο διαφορετικός τρόπος διαπαιδαγώγησης των δυο φύλων στην οικογένεια. 3. Παιδιά με ειδικές ανάγκες – Σύλλογος: Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. 4. Πρόσφυγες λόγω πολέμου στην Ελλάδα. 5. Ο θρησκευτικός φανατισμός. 6. Κατώτερες και ανώτερες κοινωνικές τάξεις.

Μετά την μελέτη και τη συλλογή πληροφοριών, οι μαθητές του Α2 κλήθηκαν να αποδώσουν τις σκέψεις τους με την τεχνοτροπία της δημιουργικής γραφής, μπαίνοντας στη θέση των πρωταγωνιστών των ιστοριών τους. Με αυτό τον τρόπο καταρτίστηκαν τα τελικά κείμενα των  ομάδων, τα οποία και δημοσιεύουμε ως άρθρα στο τεύχος 10 του περιοδικού μας. Το επόμενο στάδιο αφορούσε τη συλλογή εικόνων, ενσωμάτωση των στίχων σε αυτές και τον προσδιορισμό της μουσικής υπόκρουσης. Με ειδικό μοντάζ δημιουργήθηκε ένα βίντεο για κάθε ομάδα, το μέγεθος των οποίων είναι απαγορευτικό για την παρουσίασή τους σε αυτόν εδώ τον ιστότοπο, οπότε και κάνουμε παραπομπή σε κανάλι στο YouTube.

Top