Δράση για την ένταξη ευάλωτων ομάδων στο ΓΕΛ Σκουτάρεως

Στις 26/ 4/ 2023 πραγματοποιήθηκε δράση στο ΓΕΛ Σκουτάρεως στα πλαίσια του άξονα « Φοίτηση- Σχολική Διαρροή» για την ομαλή μετάβαση μεταξύ σχολικών βαθμίδων και την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στη δράση συμμετείχαν οι μαθητές της Α΄  Λυκείου και οι μαθητές του Τμήματος Υποδοχής ΖΕΠ I με την επίβλεψη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων της Δομής Σερρών, της ομάδας δράσης του άξονα  « Φοίτηση- Σχολική διαρροή», εκπροσώπων της Μ.Κ.Ο. Solidarity Now με παρουσία μεταφραστή και της καθηγήτριας του Τμήματος Υποδοχής.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, ώστε να αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους με σεβασμό ανεξαρτήτως του πολιτισμικού τους υπόβαθρου, να οικοδομούν θετικές σχέσεις σε μια ομάδα και να διαμορφώνουν ένα κλίμα αποδοχής στην τάξη και στο σχολείο. Προβληματίστηκαν με σενάρια που αφορούσαν στο θέμα του « Σχολικού Εκφοβισμού» και συμμετείχαν από κοινού στο βιωματικό παιχνίδι « Πάγωμα εικόνας», ώστε να διακρίνουν τις διάφορες μορφές βίας (σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική, διαδικτυακή) και να τις αντιμετωπίζουν.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης