Για το Δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου μας  με τη βοήθεια των νηπιαγωγών τους μέσα από τις δραστηριότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων με θέμα «Το Δάσος» διασαφήνισαν την έννοια του δάσους και του δασικού οικοσυστήματος, πληροφορήθηκαν για τα δάση που υπάρχουν στην Ελλάδα, ήρθαν σε επαφή με το δάσος και τη βιοποικιλότητά του, γνώρισαν τα ζώα που κατοικούν στο δάσος, εκτίμησαν τα δασικά οικοσυστήματα, συνέδεσαν το δάσος με την αναψυχή τους αλλά και την ευθύνη τους για την προστασία του, αναγνώρισαν τον ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη διαμόρφωση και λειτουργία του περιβάλλοντος, αντιλήφθηκαν τη σημασία του δάσους ως φυσικού πόρου, ανέπτυξαν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και ταξινόμησης δεδομένων, συνεργάστηκαν για ένα κοινό στόχο (οργάνωση και παρουσίαση γωνιάς πληροφόρησης για το δάσος), αναγνώρισαν τη σημαντικότητα των δασών για τον άνθρωπο αλλά και για τον πλανήτη, αντιλήφθηκαν τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση μας λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης και να πρότειναν λύσεις, ανασύνθεσαν και παρουσίασαν τα σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματος και αναστοχάστηκαν γύρω από τις δραστηριότητες που υλοποίησαν.

Ενδεικτικές φωτογραφίες

263534934_649280676092888_3053485327540355947_n

265619407_488211819217865_7400658362287611095_n

263586964_6844488282229810_3817009156493338171_n

μακετα

Σχολιάστε