Ακροστιχίδα

Ανδρέας Κάλβος, "Εις Σάμον", Ωδαί

Ε __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                     1.Έγινε στην Τροιζήνα       

Λ __ __ __ __ __ __ __ __                                               2. Το μικρό όνομα της Μπουμπουλίνας 

Ε __ __ __ __ __ __ __                                                      3. Ξεκίνησε το 1823                                       

Υ __ __ __ __ __ __                                                             4. Συμμάχησαν με τον Ι. Κωλέττη

Θ __ __ __ __ __ __ __                                                      5. Το μικρό όνομα του Κολοκοτρώνη

Ε __ __ __ __ __ __ __ __                                                6. Εκεί έγινε η Α΄Εθνοσυνέλευση

Ρ __ __ __ __                                                                          7. Μία από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις

Ι __ __ __ __ __ __                                                              8. Το μικρό όνομα του Καποδίστρια

Α __ __ __ __ __   Π __ __ __ __                                   9. Είχε επικεφαλής τον Θ. Νέγρη

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης