Όλα είναι στο μυαλό – Look inside your brain!

Όλα είναι στο μυαλό – Look inside your brain!

look inside your brain 1

 

 

 

 

 

Watch the following video and write a paragraph including at least 5 different ways to take care of our brain and maintain its healthy condition.

Παρακολουθήσετε το βίντεο που ακολουθεί και γράψτε μια παράγραφο με τουλάχιστον 5 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να φροντίσουμε για την υγεία του εγκεφάλου μας!

The brain (for kids) – What is the brain and how does it work?

brain-anatomy3 brain-anatomy2

brain-anatomy1

 

 

 

 

 

brain 1

brain 2heart and mind

 

 

 

 

 

Now let’s take a quiz to find out more about the human brain and have fun at the same time!

Quiz

To find out more about the human brain click on the following links:

People with the highest IQs

3 ερωτήσεις που μετρούν το IQ

5 ways to rest and refresh your brain 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης