Όλα είναι στο μυαλό – Look inside your brain!

Όλα είναι στο μυαλό – Look inside your brain!

look inside your brain 1

 

 

 

 

 

Watch the following video and write a paragraph including at least 5 different ways to take care of our brain and maintain its healthy condition.

Παρακολουθήσετε το βίντεο που ακολουθεί και γράψτε μια παράγραφο με τουλάχιστον 5 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να φροντίσουμε για την υγεία του εγκεφάλου μας!

The brain (for kids) – What is the brain and how does it work?

brain-anatomy3 brain-anatomy2

brain-anatomy1

 

 

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης