ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

1 Σχόλιο

  1. Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων (Π.Γ.Α.Α.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 828/1-9-1980 «Περί Ιδρύσεως Προτύπων Μικτών Γυμνασίων» (ΦΕΚ Α΄ 204, 6-9-1980), και λειτούργησε από το σχολικό έτος 1980-1981 ως Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, ενώ από το σχολικό έτος 1985-1986 ως Πειραματικό Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων μέχρι το 2011.

    Από το σχολικό έτος 2011-2012 λειτούργησε ως Πρότυπο-Πειραματικό, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης υποψηφιοτήτων από τη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων-Πειραματικών Σχολείων της χώρας, μέχρι το 2015.

    Στη συνέχεια λειτούργησε ως Πειραματικό Γυμνάσιο από το σχολικό έτος 2015-2016 μέχρι το 2020.

    Από το σχολικό έτος 2020-2021 θα λειτουργεί ως Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων σύμφωνα με το Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α΄ 111,16-6-2020), μεταξύ των δεκατεσσάρων (14) Προτύπων Γυμνασίων της χώρας.

    Το σχολείο συστεγάζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων. Διαθέτει έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και βιντεοπροβολείς, καθώς και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής (το οποίο μοιράζεται με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων). Επίσης διαθέτει αίθουσα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας η οποία χρησιμοποιείται και ως αίθουσα βιβλιοθήκης, μελέτης ή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου. Τέλος το σχολείο διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων την οποία μοιράζεται από κοινού με το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

Υποβολή απάντησης