Πρόταση δραστηριοτήτων του ΚΠΕ Βάμου για τη Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή

Το ΚΠΕ Βάμου υπέβαλε πρόταση ένταξης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εκπαιδευτικό υλικό για τη Μεσογειακή- Κρητική Διατροφή και το Περιβάλλον:

Βασική ιδέα του προτεινόμενου προγράμματος είναι να αξιοποιηθεί η μεθοδολογία της Ανεστραμμένης Τάξης (Flipped Classroom) για την προσέγγιση του θέματος: Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και Περιβάλλον.

Αρχικά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να μελετήσουν το διαδραστικό βιβλίο (Interactive book) «Μεσογειακή – κρητική διατροφή και περιβάλλον» στην Πλατφόρμα E me που έχει δημιουργήσει για το θέμα αυτό το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου.

Ενδεικτικά, οι ομάδες μπορεί να είναι 5: Μία για το Ελαιόλαδο, μία για τη Μεσογειακή – κρητική διατροφή, μία για Εποχές και Διατροφή, μία για Περιβάλλον και Διατροφή και μία για τα Τρόφιμα στα σκουπίδια. Εννοείται ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό τρόπο χωρισμού των ομάδων.

Στη συνέχεια οι ομάδες μελετούν το υλικό του διαδραστικού βιβλίου που περιέχει παρουσιάσεις, εικόνες, βίντεο και παιχνίδια που συμβάλλουν στην εμπέδωση και αυτοαξιολόγηση των μαθητών σχετικά με το θέμα. Προγραμματίζουν κι επίσκεψη σε ελαιουργείο ή τυροκομείο, εφ’ όσον είναι δυνατό.

Οι ενότητες που περιλαμβάνονται στο Διαδραστικό βιβλίο είναι:

  1. 1.       Ελαιόλαδο και υγεία
  2. 2.       Εργαστήριο: Φτιάχνουμε κηραλοιφή
  3. 3.       Μεσογειακή – Κρητική διατροφή
  4. 4.       Κόμικ για τη Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή
  5. 5.       Εργαστήριο: Φτιάχνουμε βρώσιμες ελιές
  6. 6.       Εποχές και διατροφή
  7. 7.       Παιχνίδι: Το φιδάκι της διατροφής
  8. 8.       Περιβάλλον και διατροφή
  9. 9.       Κόμικ: Τρόφιμα στα σκουπίδια
  10. 10.   Παιχνίδι: Σώσε τον πλανήτη

Στο τέλος του προγράμματος, το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από μερικές διδακτικές ώρες έως μερικούς μήνες ως Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, γίνεται παρουσίαση της δουλειάς των ομάδων στην Ολομέλεια της τάξης ή της Περιβαλλοντικής Ομάδας ή του σχολείου κι ακολουθεί συζήτηση αποτίμησης της εμπειρίας και της διαδικασίας μεταξύ μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Εναλλακτικά, το υλικό του Διαδραστικού βιβλίου με τις παραπάνω ενότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για Εξ Αποστάσεως μάθημα ή για παρουσιάσεις στη σχολική τάξη, με την παρακάτω δομή 10 διδακτικών ωρών: Αρχική συζήτηση στην τάξη και χωρισμός σε ομάδες, 4 παρουσιάσεις (Ελαιόλαδο, Μεσογειακή – κρητική διατροφή, Εποχές και διατροφή, Περιβάλλον και Διατροφή), 2 εργαστήρια  που αντιστοιχούν στα 2 βίντεο (Δημιουργία κηραλοιφής και Φτιάχνουμε βρώσιμες ελιές), 2 εργαστήρια παραγωγής κόμικ (για τη Μεσογειακή – Κρητική Διατροφή και για τα Τρόφιμα στα σκουπίδια), Τελική παρουσίαση στην τάξη/σχολείο της δουλειάς των ομάδων, αξιολόγηση- ανατροφοδότηση μέσα από συζήτηση.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης