ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΡΚΟΥΔΕΣ

Αφίσες για το Λιώσιμο των Πάγων

Πριν μερικά χρόνια, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κυκλοφόρησε μια σειρά από αφίσες για το Λιώσιμο των Πάγων και τι συνέπειες έχει αυτό για τα ζώα, [...]