ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Παιχνίδι για την Ανακύκλωση

0

Μπορείτε να παίξετε στο διαδίκτυο μαθαίνοντας για την Ανακύκλωση, αξιοποιώντας το παιχνίδι του ΚΠΕ Βάμου. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να πάτε στο παιχνίδι:

Δίχως εικόνα

Σταυρόλεξο: Περιβαλλοντικά προβλήματα στη Μεσόγειο

0

Μπορείς να λύσεις το σταυρόλεξο αυτό και σε υπολογιστή ή τάμπλετ μέσω διαδικτύου, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://crosswordlabs.com/view/2020-10-19-30 Λήψη αρχείου

Δίχως εικόνα

Σταυρόλεξο: Αιτίες περιβαλλοντικών προβλημάτων

0

Μπορείς να λύσεις το σταυρόλεξο αυτό και σε υπολογιστή ή τάμπλετ μέσω διαδικτύου, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://crosswordlabs.com/view/2020-10-19-55 Λήψη αρχείου

Fin Whale ΠΤΕΡΟΦΑΛΑΙΝΑ

Παίξε βρίσκοντας τα θαλάσσια είδη

0

Αφού δεις το ηλεκτρονικό βιβλίο για τα απειλούμενα θαλάσσια είδη της Μεσογείου σε άλλο άρθρο αυτού του τεύχους, τώρα μπορείς να παίξεις βρίσκοντας το όνομα [...]

Όρνιο ή γύπας Gyps fulvus

Παίξε με την ορνιθοπανίδα της Κρήτης

0

Αφού δεις σε άλλο άρθρο αυτού του περιοδικού τις εικόνες με πληροφορίες και ονόματα πουλιών που μπορεί να συναντήσεις στην Κρήτη, είτε ενδημικών είτε μεταναστευτικών, [...]