Ρομποτική χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική Ρομποτική χειρουργική ονομάζεται η χειρουργική που χρησιμοποιεί ρομποτικά συστήματα. Κατά τη ρομποτική χειρουργική, ο χειρουργός βρίσκεται μπροστά σε


Η θετική επίδραση της τεχνολογίας στην Ιατρική

Η θετική επίδραση της τεχνολογίας στην Ιατρική Οι τεχνολογικές εξελίξεις σταδιακά μεταβάλλουν και επιφέρουν αλλαγές σε διάφορους τομείς. Οι αλλαγές

Top