Πρόγραμμα BiodiverCités

Στο πρόγραμμα BiodiverCités européennes : l’évolution continue που είναι πρόγραμμα ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ ιδρυμάτων και διακρατικών δραστηριοτήτων,  δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ανακαλύψουν την πραγματικότητα της διδασκαλίας και της καθημερινής ζωής σε διάφορες χώρες.

Το πιο σημαντικό στην ιδέα αυτή είναι να δημιουργηθεί μια αίσθηση κοινότητας, σχετικά με τα τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα που θα πρέπει όλοι να αντιμετωπίσουμε: το θέμα της βιώσιμης, ανθεκτικής πόλης, με σεβασμό στη βιοποικιλότητα.  Φαίνεται από αυτή την άποψη ασφαλής , προσγειωμένος και διασκεδαστικός τρόπος να κάνουμε τους μαθητές μας να σκεφτούν το δικό τους περιβάλλον διαβίωσης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης