Δίχως εικόνα

Προσοχή περιβάλλοντος

0

1) Να μην αγοράζουμε πλαστικές συσκευασίες 2) Να χρησιμοποιήσουμε όσο λιγότερο μέσα μαζικής μεταφοράς 3) Να κάνουμε ανακύκλωση 4) Να αγοράζουμε προϊόντα μεγάλης διάρκειας 5) [...]