ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα σύνταξης

για να μας προτείνετε ένα θέμα,

να μας προτείνετε μια συνεργασία,

να επισημάνετε μια παράλειψή μας

ή για οτιδήποτε πιστεύετε ότι μας ενδιαφέρει,

παρακαλούμε στείλτε το μήνυμά σας στη διεύθυνση mail@1gym-laris.lar.sch.gr με τη φροντίδα που απαιτεί κάθε καλή συνεργασία.

 

Top