Χωρίς εικόνα

Good bye Lenin

Τα τελευταία μαθήματα, και αφού είχαμε ολοκληρώσει την ύλη μας, αποφασίσαμε να δούμε μέσα στην διαδικτυακή ας τάξη την ταινία Good bye Lenin. Πρόκειται για [...]