Ιστορίες από την τηλεκπαίδευση.

από συνάδελφο του δημοτικού…..

Μια μέρα η συνάδελφος μαθαίνοντας στα παιδιά της πρώτης δημοτικού την αλφάβητο, τους ζητούσε να σηκωθούν και να φέρουν να της δείξουν ένα αντικείμενο από το σπίτι που να αρχίζει από το γράμμα της αλφαβήτου που μάθαιναν. Για παράδειγμα, να φέρουν όλα ένα αντικείμενο από β. Ο Γιωργάκης έφερε ένα βιβλίο, η Μαρία ένα βραχιόλι κλπ. Ή να φέρουν ένα αντικείμενο από κ. Η Καιτούλα έφερε ένα κατσαβίδι , ο Νίκος μια κάλτσα. Μόνο ένα παιδί , σε όλη την άσκηση δεν κουνήθηκε καθόλου από τη θέση του. Γιατί παιδί μου εσύ δεν φέρνεις κάτι να μας δείξεις, ρώτησε η δασκάλα. Κυρία , απάντησε ο μικρός, η μαμά μου μου είπε ότι πάει δέκα λεπτά τη γιαγιά, και να μην τολμήσω να κουνηθώ από τηλεκπαιδευσητη θέση μου όση ώρα λείπει…..

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης