Δελφίνι(Μαρία)

Βασίλειο: Ζώων

Συνομοταξία: Χορδωτά

Ομοταξία: Θηλαστικά

Τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τις  φάλαινες.

Απαντάται σε όλες σχεδόν τις θάλασσες του κόσμου.

Είναι ζώα σαρκοβόρα και τρέφονται κυρίως με ψάρια και καλαμάρια.

Είναι ζώα κοινωνικά και ζουν κατά αγέλες.

Επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας σφυρίγματα, πλαταγίσματα και υπερήχους.

Τα δελφίνια οικοδομούν ισχυρούς προσωπικούς δεσμούς έτσι μένουν με τα άρρωστα ή τραυματισμένα μέλη της ομάδας. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις δελφινιών που προστατεύουν κολυμβητές από καρχαρίες.

Μαρία

Σχολιάστε