Δουλεύοντας για να κερδίσουμε το γράμμα S

Οι μαθητές, δουλεύοντας σε ομάδες, συγκέντρωσαν πληροφορίες από διάφορες πηγές για τα ηλιακά σώματα, ζωγράφισαν χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και και ολοκλήρωσαν συνεργατικά μια παρουσίαση με το εργαλείο google έγγραφα.

a260557d9_optbaad9ac55_optaf7e5e8a1_optb7af4f3b9_optb2770ac79_optb69d30679_optbbbea46e9bab51b169