Αξιολόγηση 3ης αποστολής

Οι μαθητές αξιολόγησαν το ενδιαφέρον της αποστολής μέσω ψηφοφορίας στο twinspace του έργου. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρυντικά!

Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-26 181733

Δεν παρέλειψαν βέβαια να γράψουν και τις εντυπώσεις τους για την αποστολή, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους συνεργάτες τους σε ένα συνεργατικό padlet.

Στιγμιότυπο οθόνης 2022-05-16 222312