Ιδεοθύελλα

Σε κάθε τομέα των αποστολών μας οι μαθητές και οι μαθήτριες των συνεργαζόμενων σχολείων καταγράφουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες τους από την κάθε ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο, συνεργατικά και παραγωγικά, ανταλλάσσουν απόψεις, καταθέτουν τις δικές τους και συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσω του ψηφιακού εργαλείου Coggle.

Ένας από τους στόχους της προαναφερθείσας δράσης είναι και η ανάπτυξη συνεργατικών, επικοινωνιακών, κριτικών, δημιουργικών δεξιοτήτων και ανάπτυξης του σεβασμού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να μπορούν να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις, να τις αναλύουν και να συνδράμουν παραγωγικά στην εξέλιξη και διαμόρφωσή τους, προσθέτοντας και τη δική τους οπτική σε κάθε πτυχή του προγράμματός μας.

Παράλληλα, συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση των δράσεων και των δραστηριοτήτων του προγράμματός μας, καθώς οι ιδέες τους λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψιν στη διαμόρφωση του κάθε τομέα.

Ένα δείγμα των αποτελεσμάτων μπορείτε να δείτε πιο κάτω.

1