Μαθαίνω για το δάσος

Εργαστήριο Δεξιοτήτων
Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον
Τίτλος: Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων οι μαθητές της Δ’ Δημοτικού του σχολείου μας ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Στόχος της δράσης ήταν να διασαφηνίσουν την έννοια του δάσους και του δασικού οικοσυστήματος και να πληροφορηθούν για τα δάση που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με το δάσος και τη βιοποικιλότητά του και έμαθαν να αναγνωρίζουν τα ζώα που κατοικούν σε αυτό. Επίσης, προσδιόρισαν τη σημαντικότητα των δασών για τον άνθρωπο, αλλά και για τον πλανήτη, απαρίθμησαν τους κινδύνους που διατρέχουν τα δάση μας λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης και μπήκαν στη διαδικασία να προτείνουν λύσεις. Στη συνέχεια δημιούργησαν μία ομάδα και ζωγράφισαν ένα δάσος, όπως αυτοί το φαντάζονταν.

ομαδική εργασία Δ τάξη

ομαδική εργασία Δ τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης