ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Συντακτική ομάδα της σχολικής μαθητικής εφημερίδας μας είναι όλοι οι μαθητές/τριες του σχολείου μας!

Μαθητές/τριες γράφουν δημιουργικά με πολύ φαντασία πρώτα στο χαρτί, μετά στον υπολογιστή σε ώρες μαθήματος πληροφορικής ή στο σπίτι τους και παραδίδουν ηλεκτρονικά τα κείμενα τους με τις εικόνες τους στην υπεύθυνο έκδοσης της εφημερίδας μας την κα. Γκουτουλούδη Μαρία, εκπαιδευτικό πληροφορικής του σχολείου.

Η εφημερίδας μας θα τυπώνεται 2 φορές το χρόνο. Τα έσοδα θα διατίθενται για αγορά εξοπλισμού του σχολείου!

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας και περιμένουμε τα θετικά σχόλιά σας.

Οι μαθητές/τριες του 19ου Δ.Σ. Σερρών

Top