Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ

dikaivmata

 

 1. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα.
 2. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
 3. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.
 4. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλειάς, ολικής ή μερικής. Η δουλειά και το δουλεμπόριο υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύονται.
 5. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση.
 6. Κανείς δε μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.
 7. Από τη στιγμή που θα φτάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή του.
 8. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή της θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.
 9. Καθένας έχει τι δικαίωμα της ελευθερίας, της γνώμης και της έκφρασης.
 10. Κάθε άτομο ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα κοινωνικής προστασίας.
 11. Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το δικαίωμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία.
 12. Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση, σε ελεύθερο χρόνο και, ιδιαίτερα, σε λογικό περιορισμό του χρόνου εργασίας και σε περιοδικές άδειες με πλήρεις αποδοχές.

Πηγή: Βιβλίο θρησκευτικών Ε” Δημοτικού

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης