ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεθσημανή Τογανίδου, Διευθύντρια

Κυριακή Φράγκου, δασκάλα στην Α΄ τάξη για το διδακτικό έτος  2023-2024

Δέσποινα Ιμβριώτη, δασκάλα στην Β΄ τάξη για το διδακτικό έτος  2023-2024

Πρεπή Τσακιράκη, δασκάλα στην Γ΄ τάξη για το διδακτικό έτος  2023-2024

Αθηνά Νίκα, δασκάλα στην Δ΄ τάξη για το διδακτικό έτος  2023-2024

Κατερίνα Παντελίδου, δασκάλα στην Ε΄ Τάξη για το διδακτικό έτος 2023-2024

Δέσποινα Δημοπούλου, δασκάλα στην ΣΤ’ τάξη για το διδακτικό έτος  2023-2024

Βασιλική Μούσιου, εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Αθανάσιος Τάκος, εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης

Ευστράτιος Καραμανίδης, εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Ιωάννης Αγγελάκης, εκπαιδευτικός ολοήμερου τμήματος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης