Η Θράκη κατά τον 19ο αι.

Η περιοχή της Θράκης μετά την τουρκική κατάκτηση από τον 14ο ως τον 19 αι. μετατράπηκε σε «πνεύμονα» της οθωμανικής αυτοκρατορίας αφού αποτελούσε την ενδοχώρα [...]