Κλιματική Αλλαγή

ΑΠΟ: Συντακτική Ομάδα - Οκτ• 31•19
Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα που στις μέρες μας επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και εντονότερη, με αποτέλεσμα πλέον οι εποχές να είναι δυσδιάκριτες και τα καιρικά φαινόμενα ακραία.

Ορισμός

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που επεκτείνονται σε μεγάλο βαθμό. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές μεταβολές ως προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.

Αίτια

Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη

Προτάσεις

Η εμφάνιση της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ ανησυχητική για την πορεία του πλανήτη. Για να την περιορίσουμε λοιπόν οφείλουμε να δράσουμε άμεσα. Για παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ανανεώσιμες μορφές ενέργειας που είναι άπλετες και δεν επηρεάζουν το περιβάλλον, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο που συντελούν στην εκπομπή ρύπων και να προστατεύσουμε έμπρακτα το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και πρόκειται να παραδώσουμε στους απογόνους μας.

Κορωναίου Μαρία

Μακρή Αστερία,

Μαθήτριες της Β τάξης

Σχολιάστε

Top