Η οικογένειά μου – Οι γονείς μου

Με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μας, του Γενικού Λυκείου Αυλωναρίου, στο πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι υποψήφιοι και υποψήφιες Junior Ambassadors επισκεφτήκαμε τον πολύγλωσσο ιστότοπο της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,[1] αναζητώντας πολύτιμες πληροφορίες για τα επιτεύγματα και τις δράσεις της ΕΕ που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Πραγματικά, ανακαλύψαμε πληθώρα σύντομων κειμένων που αφορούν σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς μας. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από την οικογένεια που θεωρείται το θεμέλιο στην οργάνωση των ανθρώπινων κοινωνιών.

Είναι γεγονός ότι πολλοί γονείς σήμερα δυσκολεύονται να συμβιβάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Η ΕΕ, υποστηρίζοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, έχει νομοθετήσει όλοι οι γονείς στην ΕΕ να δικαιούνται μια ελάχιστη άδεια ανατροφής τέκνου, με προστασία της θέσης εργασίας τους κατά τη διάρκεια της άδειας και μετά τη λήξη της. Έχει θεσπίσει, επίσης, ένα ελάχιστο πρότυπο για την άδεια μητρότητας και πατρότητας, ώστε να έχουν και οι δύο γονείς τη δυνατότητα να μείνουν σπίτι με το νεογέννητο. Καθένας από τους δύο γονείς δικαιούται επίσης γονική άδεια διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, εκ των οποίων οι δύο μήνες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν στον άλλο γονέα.

Στην Ελλάδα, τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 4808/2021 που θεσπίζουν νέες άδειες για γονείς και  φροντιστές. Συγκεκριμένα, παρέχεται άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές, γονική άδεια διάρκειας 4 μηνών, άδεια φροντιστή, δικαίωμα απουσίας του γονέα ή του φροντιστή, περιλαμβάνονται ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς και επεκτείνεται στην υιοθεσία σειρά αδειών που δικαιούνται οι φυσικές μητέρες.

Επειδή οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς, να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να κάνουν χρήση της άδειας που δικαιούνται και να συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών τους και να διευρυνθούν οι δυνατότητες παιδικής μέριμνας εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η ΕΕ συμβάλλει στον τομέα αυτό μέσω της νομοθεσίας, μέσω μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και μέσω της χρηματοδότησης για τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σχέδια.

Ως Ευρωπαίοι πολίτες, θεωρούμε πως η ΕΕ βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και μπορεί μέσω των δράσεών της να ενισχύσει τον θεσμό της οικογένειας, καθώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βιολογική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, των μελλοντικών δημοκρατικών πολιτών της ΕΕ.

Η συντακτική ομάδα EPAS

 

 

 

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης