Τι σημαίνει εθελοντισμός

Τι είναι ο Εθελοντισμός;

Είναι η ατομική αυτόβουλη προσφορά, είτε σε παροχή υπηρεσιών, είτε σε προσφορά αγαθών είτε σε οικονομικούς πόρους, η οποία δεν σχετίζεται με κέρδος, ή με αμοιβή, ή με καριέρα. Αλλά στοχεύει στην βελτίωση κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, φιλοζωικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν πρέπει να υποκαθιστά τις υποχρεώσεις του κράτους ή την αμειβόμενη εργασία αλλά να την επικουρεί.

Οι μορφές εθελοντικής εργασίας διακρίνονται σε:

 • Υπηρεσία / εργασία, και η οποία αυξάνει στις νεαρότερες ηλικίες.
 • Συνεισφορά σε αγαθά και σε χρήματα  και η οποία αυξάνει στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα κίνητρα για έναν εθελοντή, συνήθως είναι :

 • Η προσφορά στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον ή στο ζωικό βασίλειο.
 • Η δημιουργική απασχόληση τον ελεύθερο χρόνο
 • Η κοινωνική δικτύωση
 • Η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας
 • Η προσωπική εξέλιξη

Οφέλη του εθελοντή από τον εθελοντισμό :

 • Το συναίσθημα της ευχαρίστησης (από την προσφορά)-Ψυχική ανάταση
 • Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών – Απόκτηση γνωριμιών
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και η πιστοποίησης τους
 • Προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη
 • Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Κοινωνική αναγνώριση

Οφέλη της κοινωνίας από τον εθελοντισμό

 • Διατήρηση κοινωνικής συνοχής
 • Βοήθεια στον συνάνθρωπο
 • Αλληλεγγύη
 • Ενίσχυση της συλλογικότητας
 • Δημιουργία ενεργών πολιτών

Σχέση εθελοντικών οργανώσεων και εθελοντών  με την τοπική κοινωνία

 • Ενισχύεται η έννοια της τοπικότητας
 • Αναπτύσσονται και ενδυναμώνονται σχέσεις μεταξύ των τοπικών εταίρων.

Για την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος είναι απαραίτητα :

 • Η ενημέρωση
 • Η ευαισθητοποίηση
 • Η εκπαίδευση και
 • Η συμπαράσταση και υποστήριξη από το Κράτος
 • Εκσυγχρονισμός και εξωστρέφεια των εθελοντικών οργανώσεων

Εθελοντισμός Πεδία Δράσεων

 • Κοινωνική αλληλεγγύη: πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, Τρίτη ηλικία, υποστήριξη στο σπίτι, ΑΜΕΑ, specialOlympic, οικονομικά ασθενέστεροι, άστεγοι κ.α.
 • Φύση: περιβαλλοντικές δράσεις, Υιοθεσία περιοχών, δράσεις εξοικείωσης και γνωριμίας με την φύση, περίπατοι.
 • Πολιτική προστασία
 • Νέοι στον τόπο τους: Αθλητικά δρώμενα, Επικοινωνία, Οργάνωση, Μειονότητες, Δημοκρατία, Ναρκωτικά
 • Πολιτισμός – Τουρισμός : Μουσική, Θέατρο, Καλές τέχνες, Λαϊκή παράδοση, Ιστορία, Φεστιβάλ, πνευματικά παιχνίδια, Ξενάγηση, Προστασία μνημείων.
 • Προσκοπισμός και Οδηγισμός
 • Εκπαίδευση – Σταδιοδρομία:  Σεμινάρια εκπαίδευσης για μικρούς και μεγάλους, κοινωνικό φροντιστήριο, παραδοσιακά επαγγέλματα.
 • Προστασία ζώων
 • Ποιότητα ζωής: πλατείες – χώροι αναψυχής, αστικά οικοσυστήματα – βελτίωση ζωής στην πόλη – οδική συμπεριφορά.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης