Στήλη: Γεωγραφία - Τοπογραφία

ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ

Είναι προφανές πως η Ορεινή Ηλεία, έχει κρυμμένη αρκετή μαγεία την οποία οπωσδήποτε θα αποκαλύψουμε εκθέτοντας τα παρακάτω μέρη: ΦΙΓΑΛΕΙΑ:

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

Το Μπόρσι Ηλείας είναι ένα πεδινό χωριό 20 χλμ. από τα Λεχαινά. Οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού ανέρχονται στους 283.

Top