Εικόνες από την επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Σχολική Βιβλιοθήκη» διοργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη αρχικά και μετά στο

Από την επιβράβευση 4

Από την επιβράβευση 3

Από την επιβράβευση 2

Από την επιβράβευση 1

Από την παρουσίαση του προγράμματος 15

Από την παρουσίαση του προγράμματος 14

Από την παρουσίαση του προγράμματος 13

Από την παρουσίαση του προγράμματος 12

Από την παρουσίαση του προγράμματος 11

Από την παρουσίαση του προγράμματος 10

Top