Εικόνες από την επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Στα πλαίσια του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Σχολική Βιβλιοθήκη» διοργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Εθνική Βιβλιοθήκη αρχικά και μετά στο

Στον προθάλαμο της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Στον προθάλαμο της Εθνικής Βιβλιοθήκης 2

Στον προθάλαμο της Εθνικής Βιβλιοθήκης 3

Ενημέρωση 1

Ενημέρωση 2

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 1

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 2

Αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο 3

Τα παλιά παραδοσιακά αρχεία περιλαμβάνουν συρταροθήκες με καρτέλες. Κάθε καρτέλα περιγράφει ένα βιβλίο: Τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, έτος κτλ, καθώς και

Αναζήτηση με τον σύγχρονο τρόπο 1

Ο σύγχρονος τρόπος διαχείρησης και προφανώς αναζήτησης σε βιβλιοθήκες γίνεται με την βοήθεια Η/Υ. Τα αρχεία των Η/Υ είναι πιο

Top