Ιστορίες από το παράθυρο

Untitled

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια συλλογή ιστοριών που γράφτηκαν από τους μαθητές της Έκτης τάξης. Η συγγραφή τους βασίστηκε στη φαντασία των παιδιών και στην αξιοποίηση ορισμένων μεθόδων που περιγράφονται στα βιβλία «Γραμματική της Φαντασίας» και «Δημιουργικότητα και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση».

Ακολουθεί το βιβλίο «Ιστορίες από το παράθυρο» σε μορφή pdf.Λήψη αρχείου

Σχολιάστε

Top