ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !

Ιανουάριος 2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ & ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ! Οι μαθήτριες, οι μαθητές, εκπαιδευτικοί και η Διευθύντρια, του 11ου Δημοτικού Σχολείου

Σχολική ψυχολόγος

Σχολική ψυχολόγος

Σε μία κρίσιμη περίοδο ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής κρίσης, η Ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την πρόσληψη Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, με

Top