ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

13ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Το κτίριο του σχολείου μας εγκαινιάστηκε το 1961 από τον υπουργό παιδείας Γεώργιο Βογιατζή και στέγασε το Ε΄ Γυμνάσιο Θηλέων. Μετά τον διαχωρισμό Γυμνασίων – Λυκείων και την υιοθέτηση μικτών τάξεων, το σχολείο στέγασε το 17ο Γυμνάσιο και το 17ο Λύκειο. Αλλαγές και συνενώσεις των σχολείων του κέντρου οδήγησαν πολλά ιστορικά γυμνάσια θηλέων στο σημερινό κτίριο:

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων, Η΄ Γυμνάσιο Θηλέων, Ε΄ Γυμνάσιο Θηλέων, 25ο Γυμνάσιο- Παλιά Οικοκυρική Σχολή, 13ο Γυμνάσιο, 20ο Γυμνάσιο, 17ο Γυμνάσιο.

Το 2014, το 17ο Γυμνάσιο μετονομάστηκε σε 13ο Γυμνάσιο μετά από μια νέα συγχώνευση.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης