Συντακτικό Σημείωμα

Το τεύχος Μαϊου αφιερώνεται στα 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάνης
και τα 101 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Την Τετάρτη 17-5-2023 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Σχολείου η «3η
Λογοτεχνική Συνάντηση Εκφραστικής Ανάγνωσης», όπου μαθητές και μαθήτριες
όλων των τάξεων  διάβασαν αποσπάσματα από βιβλία που έχουν ως θέμα τους
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της σχολικής δράσης «Η
Μικρασιατική Καταστροφή στη Λογοτεχνία», ομάδες παιδιών του σχολείου
παρουσίασαν στην τάξη εργασίες που τους είχαν ανατεθεί, βασισμένες σε
λογοτεχνικά έργα με θέμα τα ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης.
Ας απολαύσουμε κάποιες από αυτές: