Ο δρόμος κι εγώ (Δ τάξη)

Εργαστήριο Δεξιοτήτων  Δ τάξης

Εκπαιδευτικοί : Γκόγκας Γεώργιος   ,   Φάκας Γεώργιος

Θεματική ενότητα : Ευ Ζην

Υποθεματική : Οδική ασφάλεια

Η παραπάνω δραστηριότητα επιλέχθηκε στη βάση των εργαστηρίων δεξιοτήτων κατόπιν συνεννοήσεως των εκπαιδευτικών και υλοποιήθηκε χάρη στην κοινή προσπάθεια των μαθητών της Δ” τάξης . Οι μαθητές,-τριες προέβησαν σε δράσεις που αφορούσαν εργασίες σε εικονογραφημένα φυλλάδια εργασίας ,ζωγράφισαν πινακίδες σήμανσης του Κ.Ο.Κ. ,έμαθαν να τις ξεχωρίζουν με βάση το σχήμα και το χρώμα τους και γενικά συνεργάστηκαν ομαδικά ,αρμονικά και υποδειγματικά. Επίσης προβλήθηκε video σχετικό με την οδική ασφάλεια. Οι μαθητές,-τριες ασχολήθηκαν με ασκήσεις του αποθεματήριου του Φωτόδεντρου (σταυρόλεξα,ασκήσεις πολλαπλής επιλογής κ.ά.)

Πραγματοποιήθηκε ποδηλασία στο χώρο του σχολείου ,σε << ποδηλατόδρομο>> που οριζόταν από κορίνες και υπήρξε σηματοδότηση στην οποία έπρεπε να συμμορφωθούν οι ποδηλάτες. Αξιοσημείωτο είναι να ειπωθεί πως οι μαθητές,-τριες ρωτήθηκαν και για εικονική τοποθέτηση πινακίδων – σημάτων σε χώρους του σχολείου που σύμφωνα με την κρίση τους δηλώνουν απαγόρευση(π.χ. γραφείο Διευθυντή) ,επικινδυνότητα(π.χ. κατέβασμα σκάλας)κ.τ.λ.

Η κριτική σκέψη των παιδιών σε ό,τι έχει σχέση με την ασφαλή κυκλοφορία τους,είτε πεζοί είτε σαν ποδηλάτες ή εποχούμενοι διευρύνθηκε χάρη στη δική τους προσπάθεια καθώς και στις σωστές υποδείξεις και αρωγή των δασκάλων τους και γενικά όλων των συναδέλφων βάσει πάντα της εξειδίκευσής τους.

20211130_120839 20211130_122014
20211210_153153 (1) 20211217_145050 (1)