ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – RECYCLING (Ε τάξη)

Στο 5ο κεφάλαιο στο βιβλίο των Αγγλικών ασχοληθήκαμε με την ανακύκλωση. Μέσα από διάφορα βίντεο ενημερωθήκαμε για τη σημασία των τριών R : Reduce ( δηλαδή να μειώνουμε τη χρήση κάποιων πραγμάτων)    Reuse   ( δηλαδή να χρησιμοποιούμε ξανά κάποια πράγματα ) καιRecycle (δηλαδή να δημιουργούμε καινούρια αντικείμενα από κάποια τα οποία θα πετούσαμε). Ακούσαμε το τραγούδι ThethreeRsκαι κάναμε κάποιες ασκήσεις κατανόησης.

 https://en.islcollective.com/video-lessons/the-3-rs-song-reduce-reuse-recycle

Παρακολουθήσαμε επίσης  βίντεο για την διαδικασία που ακολουθείται από τη στιγμή που τα ανακυκλώσιμα υλικά φθάνουν στα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων  μέχρι τη στιγμή που δημιουργούνται καινούρια υλικά έτοιμα να ξαναχρησιμοποιηθούν αλλά και για τη σημασία της ανακύκλωσης στη ζωή μας.

 https://video.link/w/T6fZc

 https://video.link/w/gfTXc

 https://video.link/w/d5yYc

  Ακούσαμε ένα τραγούδι που έγραψαν και τραγούδησαν κάποια παιδιά από την Ιρλανδία όπου μας συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνουμε για να σωθεί ο πλανήτης μας και τέλος ζωγραφίσαμε ό, τι μας έκανε εντύπωση .

 https://video.link/w/1MIXc

 

                                                                        κ.  Καϊάφα  Σοφία