Μαθαίνοντας μεταλλόφωνο (Δ τάξη)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής αναμένεται να αναπτύξουν δεξιότητες στην εκτέλεση μουσικών οργάνων . Το μεταλλόφωνο είναι το πιο εύχρηστο μουσικό όργανο για την τάξη στην περίπτωση αυτή.
Τα παιδιά αρχικά εντυπωσιάζονται, αλλά και ωφελούνται από το άκουσμά του: δάσκαλος και μαθητές μαθαίνουν να συντονίζονται στον ίδιο τόνο και σιγά-σιγά η ομάδα, με σωστή καθοδήγηση, γίνεται όλο και πιο καλλίφωνη!
Με αυτό τον τρόπο προσεγγίζουμε και κατανοούμε τις έννοιες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής .Επιλέγουμε πεντατονικά τραγούδια , ξεκινώντας με το Σολ-Μι-Λα και όμορφα τραγούδια .Η Δ’ τάξη του σχολείου μας συνεχίζει δυναμικά και με ενθουσιασμό να μαθαίνει μεταλλόφωνο!

κ. Βελεσιώτου Κατερίνα