Η βροχούλα ΣΟΛ-ΜΙ ( Α )


Με το τραγούδι << η βροχούλα>> τα παιδιά της Α΄τάξης αρχίζουν να εξοικειώνονται με τη μουσική σημειογραφία. Με Το διάστημα  ΣΟΛ-ΜΙ ξεκινά βαθμιαία η φωνητική τους αγωγή ,γνωρίζοντας ταυτόχρονα την ιδιότητα του ύψους. Διαλέγουμε δύο χρώματα της αρεσκείας μας ,ένα για το ΣΟΛ και ένα για το ΜΙ. Χρωματίζουμε με αυτά τις αντίστοιχες νότες (όσοι/ες επιθυμούν και τις αντίστοιχες γραμμές).Μαθαίνουμε τα λόγια του τραγουδιού , το αποδίδουμε ρυθμικά και στη συνέχεια μελωδικά ..Γνωρίζουμε για πρώτη φορά και την παύση τετάρτου ,χτυπώντας παλαμάκια για τις δύο παύσεις που υπάρχουν στο τέλος του τραγουδιού.

κ. Βελεσιώτου Κατερίνα