Ο τόπος μου (Δ)

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος τα παιδιά  της Δ΄τάξης έκαναν μια εργασία  με θέμα ‘‘Ο τόπος μου’‘ .

Βρήκαν φωτογραφίες,  σχεδίασαν  χάρτες  και ζωγραφιές , έγραψαν άρθρα για μέρη  της  Θεσσαλίας  και τα παρουσίασαν  στην τάξη.

κ. Ντέλλα Ελένη

IMG_20221201_235047 2022-12-02_00-11-47_609 2022-12-02_00-11-17_025 2022-12-01_23-54-08_038