Διαδίδουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Των Ηνωμένων Εθνών

«Πιστεύω  ότι ακόμα και μία τάξη σχολείου μπορεί να βελτιώσει τον κόσμο μας. Μπορεί αυτά τα παιδιά  να  γίνουν οι […]

συνέχεια »
Top