Χρώματα-Θερμοκρασίες και Κλιματική Αλλαγή

Μαθαίνουμε παίζοντας για την χρωματική αποτύπωση της θερμοκρασίας και τη σημασία της ανόδου της θερμοκρασίας κατά 1  ως 3 βαθμούς […]

συνέχεια »
Top