Η εξ’ α̟ποστάσεως διδασκαλία α̟πό την ο̟πτική ενός µαθητή

Πλεονεκτήµατα:

  1. Ένας µαθητής, ο οποίος λόγω ασθένειας παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα σπίτι του, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα µαθήµατα από το σπίτι χωρίς να χάνει την επαφή µε τους συµµαθητές του.
  2. Οι µαθητές που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές ή µειονεκτούν λόγω σωµατικών βλαβών, µπορούν να συµµετάσχουν στην µαθησιακή διαδικασία µέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  3. Η χρήση υπολογιστών αυξάνει την ευελιξία και τη διαδραστικότητα, και µειώνει το κόστος της εκπαίδευσης.
  4. Οι µαθητές µπορούν να µάθουν σύµφωνα µε τον δικό τους ρυθµό και να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγµατικά θέλουν ή έχουν ανάγκη να µάθουν.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης