Συνέ̟πειες της καραντίνας λόγω κορονοϊού

∆εδοµένης της εκθετικής εξάπλωσης του κορονοϊού, η καραντίνα έχει γίνει ο καλύτερος φίλος του πολίτη. Έχει γίνει όµως και εγκλεισµός, µε επιπτώσεις και συµπτώµατα στη συµπεριφορά που καλό είναι να γνωρίζουµε. Αν κάποιος έχει ψυχιατρικό ιστορικό πριν από την καραντίνα: Η ύπαρξη τέτοιων θεµάτων συνδέθηκε µε άγχος και θυµό ακόµη και τέσσερις έως έξι µήνες µετά την απελευθέρωσή του από την καραντίνα. Επιπλέον, οι εργαζόµενοι στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης σε καραντίνα εµφάνισαν πιο σοβαρά συµπτώµατα µετατραυµατικού στρες σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Συµ̟τώµατα κατά τη διάρκεια της καραντίνας Οι έγκλειστοι φοβόντουσαν για την υγεία τους αλλά και για να µην µολύνουν άλλους. Ένιωθαν επίσης απογοήτευση και βαρεµάρα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, λόγω περιορισµού. Συµ̟τώµατα µετά την καραντίνα Οι οικονοµικές απώλειες λόγω απαγόρευσης προς εργασία δηµιούργησαν σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες, µε διαρκείς ψυχολογικές επιπτώσεις. Συγκεκριµένα, ο θυµός και το άγχος συνεχίστηκαν για µήνες µετά την καραντίνα. Επιπλέον, εκείνοι που έµειναν σε καραντίνα γιατί είχαν κολλήσει τον ιό γνώρισαν απόρριψη και αποφυγή από τους άλλους και αντιµετωπίστηκαν µε φόβο και υποψία.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης